Solliciteren

Voorwaarden

Geschikt bevonden

Alleen de kandidaten die o.b.v. de selectieprocedure geschikt zijn bevonden om met de huisartsopleiding te starten worden meegenomen in de plaatsingsprocedure. 

 

Geldigheidsduur selectie-uitkomst

De selectie-uitkomst voor geschikt bevonden kandidaten is 24 maanden geldig en gaat in op het moment dat de uitkomst van de selectie bekend is bij Huisartsopleiding Nederland en vóór de start van de plaatsingsprocedure. 

 

Weigeren is niet toegestaan

Kandidaten mogen een toegewezen opleidingsplaats niet weigeren. Bij weigering wordt de kandidaat permanent uitgesloten van deelname aan huidige en toekomstige plaatsingsrondes. Kandidaten worden nooit geplaatst bij een instituut dat niet op de door hen zelf samengestelde voorkeurslijst staat.

 

Geschikt en niet-geplaatst

Indien een geschikt bevonden kandidaat geen opleidingsplaats toegewezen heeft gekregen komt de kandidaat automatisch op de lijst niet-geplaatste kandidaten. Niet-geplaatste kandidaten met de meeste voorkeuren, komen bovenaan de lijst (Zie: plaatsing, Stap 4: lijst niet-geplaatste kandidaten).

 

Tussentijds aangeboden plek

De lijst met niet-geplaatste kandidaten wordt aangesproken wanneer een opleidingsplaats vrij komt na sluiting van de plaatsingsprocedure en vóór de eerstvolgende startdatum van de opleiding. Als er een plek vrij komt, wordt gekeken naar de kandidaat die bovenaan de lijst staat. Als deze kandidaat de opleidingsplaats op zijn voorkeurslijst heeft staan, dan krijgt deze kandidaat de plek aangeboden. Zo niet, of als de betreffende kandidaat niet in de gelegenheid is te starten per de eerstvolgende datum, dan wordt gekeken naar de tweede kandidaat op de lijst, etc.

 

Wanneer een kandidaat een tussentijds aangeboden plek accepteert, is de kandidaat geplaatst. Afzien van een reeds geaccepteerde plek wordt gezien als een weigering (zie de paragraaf hier boven of paragraaf 3.4.3. van het Document Sollicitatie Huisartsopleiding).

 

Maximaal twee keer deelnemen aan plaatsingsprocedure

Alle kandidaten op de lijst niet-geplaatste kandidaten krijgen (gedurende de geldigheidsduur van de selectie-uitkomst) de volgende aanmeldingsperiode(n) automatisch een uitnodiging om opnieuw een voorkeurslijst in te vullen. 

 

Kandidaten kunnen binnen de geldigheidsduur van de selectie-uitkomst maximaal twee keer meedoen aan een plaatsingsronde. Een periode van 24 maanden omvat 2 tot 4 plaatsingsrondes. In de praktijk betekent dit dat als de kandidaat na de eerste ronde niet geplaatst is, de kandidaat nog één keer mee kan doen met een plaatsingsronde. De kandidaat kan binnen de geldigheidsduur van de selectie-uitkomst maximaal twee plaatsingsrondes overslaan.

 

Definitief niet geplaatst

Een kandidaat die twee keer meegedaan heeft aan de plaatsingsprocedure en geen opleidingsplaats toegewezen heeft gekregen, kan niet meer deelnemen aan toekomstige plaatsingsrondes. Sollicitaties van kandidaten die definitief niet-geplaatst zijn, worden niet in behandeling genomen. Dit geldt ook voor kandidaten die slechts één keer aan de plaatsingsprocedure hebben deelgenomen en wiens geldigheidsduur (24 maanden) van de selectie-uitkomst is verstreken.

 

Let op: uitzonderingsgevallen plaatsingsprocedure

Er is een drietal categorieën sollicitanten die buiten de plaatsingsprocedure vallen en direct geplaatst worden bij een opleidingsinstituut:

 

Aspirant Aiotho's

Aspirant aiotho's worden, indien geschikt bevonden voor de huisartsopleiding, direct geplaatst bij het instituut waar hij/zij promotieonderzoek uitvoert. Aspirant aiotho's vullen in het aanmeldingsformulier enkel het instituut in waar hij/zij promotieonderzoek doet. Bij het indienen van de sollicitatie dient een verklaring van de promotor te worden geüpload waarin de promotor bevestigt dat de kandidaat is aangenomen voor een promotieonderzoek dat als aiotho kan worden uitgevoerd. Het promotieonderzoek dient Huisartsgeneeskundig relevant te zijn. Dit wordt beoordeeld door de huisartsopleiding waar het promotieonderzoek uitgevoerd gaat worden.

 

Arts die vanuit het ministerie van defensie de opleiding tot huisarts volgt

Indien geschikt bevonden voor de huisartsopleiding wordt een arts die vanuit het ministerie van Defensie de opleiding tot huisarts volgt, geplaatst bij het instituut waarmee Defensie een overeenkomst heeft gesloten. De kandidaat vult het betreffende instituut in op de voorkeurslijst in het aanmeldingsformulier. Bij het indienen van de sollicitatie dient tevens een verklaring te worden overlegd dat het ministerie van Defensie de opleiding financiert en de betrokkene in de gelegenheid stelt de huisartsopleiding te volgen.

 

Postdoctoraal onderzoeker in opleiding tot huisarts (Poioth)

Poioth’s kunnen, indien geschikt bevonden voor de huisartsopleiding, direct geplaatst worden bij het instituut waar hij/zij onderzoek gaat doen. Om hiervoor in aanmerking te komen dienen zij over een toestemmingsverklaring te beschikken waarin het UMC vermeldt dat de sollicitant een functie zal gaan vervullen als postdoctoraal onderzoeker voor een termijn van minimaal 1250 uur binnen de duur van de huisartsopleiding. (dit is gelijk aan 1 dag gedurende drie jaar of bijvoorbeeld 3 dagen gedurende 1 jaar ). Tevens dient het onderzoek Huisartsgeneeskundig relevant te zijn. Dit wordt beoordeeld door de huisartsopleiding waar het onderzoek uitgevoerd gaat worden.

Heb jij vragen over de opleiding of het beroep?

Laat het weten, wij nemen contact met je op