Solliciteren

Verwerking persoonsgegevens

In het privacystatement is beschreven welke persoonsgegevens er worden verzameld met betrekking tot de sollicitatie, hoe er met deze persoongsgegevens wordt omgegaan en welke rechten de sollicitant in dat kader heeft.

 

In het document Sollicitatie Huisartsopleiding sub 4, wordt de verwerking van persoonsgegevens toegelicht.

Heb jij vragen over de opleiding of het beroep?

Laat het weten, wij nemen contact met je op