Solliciteren

Selectieprocedure: de LHK-toets

Informatie voor sollicitanten.

 

De Landelijke Huisartsgeneeskundige Kennis-toets (LHK-toets) bestaat uit 120 meerkeuzevragen, die samen het hele kennisdomein van de huisartsgeneeskunde representeren. Elke vraag bestaat uit een introducerende tekst (de stam) met een vraag en 2 tot 4 antwoordopties. Als je het antwoord niet weet, kun je gebruik maken van de vraagtekenoptie.

 

De toets bestaat uit medisch inhoudelijke vragen (volgens een blauwdruk verdeeld over 16 verschillende ICPC categorieën ) en huisartsgeneeskundig-theoretische vragen. Daarnaast zijn de vragen gespreid over leeftijdscategorieën van patiënten en aspecten van het consult, bijvoorbeeld diagnostiek of beleid.

 

Oefenen

Kandidaten die worden uitgenodigd voor het vervolg van de selectieprocedure ontvangen een uitnodigingsbrief. In deze brief staat een inlogcode waarmee je toegang krijgt tot een oefentoets, die bestaat uit vragen uit eerdere LHK-toetsen. Op deze manier kun je kennis maken met het type vragen. De vragen zijn voorzien van een literatuurverwijzing, zodat je de antwoorden kunt nazoeken in de NHG-standaarden en huisartsgeneeskundige literatuur.

 

LHK-toets in de opleiding

De LHK-toets wordt in de opleiding ingezet om de voortgang van individuele aios te meten. De LHK-toets is erkend als een kwalitatief uitstekende toets. De betrouwbaarheid en validiteit van de kennistoets zijn onderzocht. De toets blijkt een goede voorspeller voor het feitelijk medisch handelen in de praktijk.

Heb jij vragen over de opleiding of het beroep?

Laat het weten, wij nemen contact met je op