Solliciteren

Overzicht competenties

Onderstaand een globale schets van de taakgebieden en bijbehorende competenties die tijdens het STARR interview uitgevraagd kunnen worden.

 

Taakgebied Vakinhoudelijk handelen

Competentie: interpreteert de klacht binnen de context 

Competentie: herkent alarmsymptomen en -signalen en handelt acuut, is bekend met evidence-based richtlijnen en onderschrijft het belang

 

Taakgebied Arts- patiënt communicatie

Competentie: bouwt effectieve behandelrelaties met patiënten op

Competentie: past communicatietechnieken en -middelen doelgericht toe

 

Taakgebied Samenwerken

Competentie: past samenwerkingsvaardigheden doelgericht toe

 

Taakgebied Organiseren

Competentie: kan omgaan met druk 

 

Taakgebied Professionaliteit 

Competentie: houdt persoonlijke en professionele rollen in evenwicht 

Competentie: werkt systematisch en doelbewust aan verbetering van zijn beroepsmatig functioneren

Competentie: gaat binnen het kader van de beroepsethiek bewust om met voorkomende verschillen in normen en waarden

 

Versie: mei 2015

Heb jij vragen over de opleiding of het beroep?

Laat het weten, wij nemen contact met je op