Solliciteren

Selectieprocedure

De selectieprocedure is competentiegericht en wordt ingezet om te bepalen of de kandidaat geschikt is om te starten met de huisartsopleiding. 

 

Reglement

Voor de selectieprocedure wordt het 'Reglement voor de selectiecommissies van de huisartsopleiding' gevolgd.

 

Briefselectie

De binnen de aanmeldingsperiode ingediende sollicitaties worden beoordeeld door een selectiecommissie aan de hand van onderstaande criteria. De selectiecommissies beslissen of een kandidaat wordt uitgenodigd voor het vervolg van de selectieprocedure.

 

Criteria briefselectie

De briefselectie geschiedt aan de hand van de volgende criteria: 

 

 
  • CV passend bij de huisartsopleiding
  • Beheersing Nederlandse taal
  • Reflectie op eerdere afwijzing (STARR-interview)

 

Afwijzing op brief

Indien een brief wordt afgekeurd, toetst een tweede beoordelaar de afwijzing aan de hand van de criteria. Wanneer de tweede beoordelaar de brief goedkeurt, neemt een daartoe aangewezen hoofd een definitieve beslissing over het al dan niet uitnodigen van de kandidaat voor het vervolg van de selectieprocedure. 

 

Berichtgeving

Kandidaten die worden uitgenodigd voor het vervolg van de selectieprocedure, bestaande uit de LHK-toets en het STARR-interview, ontvangen uiterlijk vier weken na sluiting van de aanmeldingsperiode bericht van een van de acht opleidingsinstituten. Kandidaten die niet worden uitgenodigd voor het vervolg van de selectieprocedure ontvangen uiterlijk vier weken na sluitingstijd, namens de hoofden, bericht van Huisartsopleiding Nederland.

 

LHK-toets

De LHK-toets meet huisartsgeneeskundige kennis aan de hand van 120 meerkeuzevragen. Kandidaten maken de LHK-toets op de daartoe aangegeven datum. Het is niet mogelijk de toets op een andere dag te maken. De data van de LHK-toets zijn te vinden op de website van Huisartsopleiding Nederland en worden daar in ieder geval bij aanvang van de aanmeldingsperiode bekend gemaakt.

 

Scoreberekening

Voor de berekening van de scores worden de kandidaten onderling met elkaar vergeleken. Kandidaten die te laag scoren worden afgewezen voor de huisartsopleiding. 

Afhankelijk van de datum van het STARR-interview kan een kandidaat, die te laag heeft gescoord, worden afgebeld voor het STARR-interview. Een volgende aanmeldingsperiode kunnen zij opnieuw solliciteren voor een opleidingsplek.

 

LHK-toets niet gemaakt

Uitgenodigde kandidaten die niet in de gelegenheid zijn om de LHK-toets op de daartoe aangegeven datum te maken, worden uitgesloten van verdere deelname aan de betreffende selectieprocedure.

 

Meer informatie over de LHK-toets en oefenen. 

 

STARR-interview

Voor het interview (2 interviews van 40 minuten) wordt gebruikgemaakt van de STARR-methode om competenties uit te vragen. Kandidaten wordt gevraagd om (praktijk)voorbeelden te noemen die inzicht geven in hoe de kandidaat in het recente verleden heeft gehandeld en daarop terugkijkt. 

 

Uit de voorbeelden moet duidelijk worden: wat de situatie (S) was, wat de taak (T) was, hoe de kandidaat gehandeld heeft (A van actie) en, wat het resultaat was (R). Ook wordt gevraagd hoe de kandidaat erop terugkijkt (R van reflectie).

 

Berichtgeving uitslag selectieprocedure

Op basis van de selectieprocedure wordt bepaald of een kandidaat al dan niet geschikt is om te starten met de huisartsopleiding. Huisartsopleiding Nederland bericht de kandidaten, namens de hoofden en per brief, of zij al dan niet geschikt zijn bevonden voor de huisartsopleiding.

 

De berichtgeving over de uitkomst van de selectieprocedure (LHK-toets en STARR-interview), aan zowel de kandidaten die geschikt en de kandidaten die niet-geschikt zijn bevonden om te starten met de huisartsopleiding, vindt plaats na uitvoering van de plaatsingsprocedure (zie: sollicitatieproces - plaatsing) en uiterlijk twee weken na de laatste dag van de selectieprocedure. 

 

Geschikt

Geschikt bevonden kandidaten komen automatisch in de plaatsingsprocedure terecht. Geschikt bevonden kandidaten ontvangen bericht over de uitslag van de selectieprocedure tegelijkertijd met de uitkomst van de plaatsingsprocedure (zie planning). 

 

Niet-geschikt

Kandidaten die (nog) niet-geschikt zijn bevonden voor de huisartsopleiding kunnen gedurende een periode van 2 weken contact opnemen met de betreffende beraadsvoorzitter voor een toelichting op de reden van afwijzing (zie planning).

 

Afgewezen kandidaten dienen opnieuw te solliciteren indien zij in aanmerking willen komen voor een opleidingsplaats en in de brief te reflecteren op de reden van afwijzing na het STARR-interview.

 

-----

 

Informatie en contact

Vragen of problemen bij online solliciteren? Neem contact op met het secretariaat van Huisartsopleiding Nederland via 030 – 22 72 820 of stuur een e-mail naar support@huisartsopleiding.nl. Kijk ook eens bij de veelgestelde vragen.

 

Direct naar: online solliciteren

Heb jij vragen over de opleiding of het beroep?

Laat het weten, wij nemen contact met je op