Solliciteren

Centrale allocatie

Het aantal geschikte kandidaten voor de huisartsopleiding is jaarlijks groter dan het aantal beschikbare opleidingsplaatsen in Nederland. Vanaf september 2015 is naast de uniforme selectie (vanaf 2014) de plaatsingsprocedure ingevoerd. De kandidaten geven bij hun sollicitatie voorkeuren voor opleidingslocaties aan. Dit is mede bepalend of de opleidingsplekken ook daadwerkelijk op alle locaties ingevuld worden.

 

Voordat de plaatsingsprocedure werd ingevoerd werd er gesolliciteerd per locatie. Dit betekende dat bij het ene instituut relatief veel kandidaten werden afgewezen, terwijl bij het andere instituut opleidingsplekken onvervuld bleven en dus onvoldoende huisartsen werden opgeleid. 

 

Het benutten van alle opleidingsplaatsen is niet alleen van belang voor het opleiden van voldoende toekomstige huisartsen, maar ook dat iedere Nederlander kan rekenen op een huisarts in de buurt. 

 

Om die redenen is gekozen voor een centraal plaatsingssysteem, dat rekening houdt met de voorkeuren van de kandidaten en tegelijkertijd zorgt voor een optimale spreiding van geschikte kandidaten over de beschikbare opleidingsplaatsen

  

De procedure

Sollicitanten die geschikt zijn bevonden voor de huisartsopleiding vallen onmiddellijk onder de plaatsingsprocedure. Het is niet mogelijk een eerste plaatsingsronde over te slaan. Van kandidaten die solliciteren wordt dan ook verwacht dat zij per de eerstvolgende startdatum van de huisartsopleiding (een half jaar later) ook daadwerkelijk kunnen starten met de opleiding. Lees alle voorwaarden en overige bepalingen goed door. 

 

Start plaatsingsprocedure

Zodra de uitkomst van de selectieprocedure bekend is bij Huisartsopleiding Nederland wordt de uitvoering van de toewijzing van opleidingsplaatsen gestart. Dit proces is volledig geautomatiseerd en wordt uitgevoerd onder notarieel toezicht. 

 

Berichtgeving

De notaris maakt de uitkomst van de toewijzing van opleidingsplaatsen bekend aan Huisartsopleiding Nederland. Huisartsopleiding Nederland informeert de kandidaten, zodra de uitkomst van de toewijzing bekend is en uiterlijk twee weken na de laatste dag van de selectieprocedure.

 

Kandidaten ontvangen bericht of zij:

  • Geschikt/ongeschikt zijn bevonden om te starten met de huisartsopleiding.
  • Indien geschikt bevonden: of zij een opleidingsplaats toegewezen hebben gekregen en zo ja, bij welk opleidingsinstituut. Zo nee, wat de vervolgprocedure is.

 

Toewijzing opleidingsplaatsen

De toewijzing van opleidingsplaatsen verloopt als volgt: 

 

Stap 1: Voorkeurslijst

De toewijzing van opleidingsplaatsen geschiedt aan de hand van een door de kandidaten ingevulde voorkeurslijst. Kandidaten geven bij hun sollicitatie in het aanmeldingsformulier aan bij welke opleidingsinstituten zij de huisartsopleiding zouden willen volgen. Op plek 1 van de lijst zet de kandidaat het instituut waar hij/zij de opleiding het liefst zou volgen, op plek 2 het instituut waar de kandidaat het liefst de opleiding volgt als het instituut op plek 1 niet beschikbaar is, etc. De kandidaat mag zelf bepalen hoeveel voorkeuren hij/zij opgeeft. 

Een kandidaat vergroot zijn of haar kansen om geplaatst te worden door zoveel mogelijk voorkeuren in te vullen.

 

Stap 2: Willekeurige volgorde

Via een computerprogramma wordt, zodra de uitkomst van de selectieprocedure bekend is, een willekeurige volgorde gemaakt van alle geschikt bevonden kandidaten. Iedere kandidaat heeft evenveel kans om bovenaan de lijst te komen. 

 

Stap 3: Toewijzing o.b.v. voorkeurslijst en aantal beschikbare plekken

De eerste kandidaat van de willekeurige volgorde wordt geplaatst bij het opleidingsinstituut dat het hoogst op haar voorkeurslijst staat. Dit gebeurt daarna met de tweede kandidaat, etc. totdat er een kandidaat is waarvoor er geen plek meer is bij het instituut dat op de eerste plek van zijn/haar voorkeurslijst staat. Als deze kandidaat een tweede voorkeur heeft ingevuld, wordt geprobeerd de kandidaat daar te plaatsen. Als dat niet lukt wordt gekeken naar de derde voorkeur, etc. Als alle opleidingsinstituten op de voorkeurslijst van de kandidaat vol zijn, dan is deze kandidaat niet plaatsbaar. Vervolgens wordt verder gegaan met de volgende kandidaat op de lijst.

Dit proces herhaalt zich totdat alle opleidingsplekken bij alle instituten vervuld zijn of totdat het einde van de lijst met de kandidaten is bereikt.

 

Stap 4: Lijst niet-geplaatste kandidaten

Indien een geschikt bevonden kandidaat geen opleidingsplaats toegewezen heeft gekregen komt de kandidaat automatisch op de lijst niet-geplaatste kandidaten. Niet-geplaatste kandidaten met de meeste voorkeuren, komen bovenaan de lijst. Eerst de kandidaten met bijvoorbeeld 11 voorkeuren, vervolgens met 10 voorkeuren, dan 9 voorkeuren etc. Binnen deze groepen worden kandidaten wederom op willekeurige volgorde gezet. Deze lijst kan door Huisartsopleiding Nederland geraadpleegd worden wanneer er na sluiting van de plaatsingsprocedure (zie stap 5, hieronder) en vóór aanvang van de eerstvolgende opleidingsperiode een opleidingsplek vrijkomt (zie informatie onder 'tussentijds aangeboden plek')

 

Stap 5: Notaris sluit plaatsingsprocedure

De notaris sluit vervolgens de plaatsingsprocedure en controleert de uitvoering. De notaris rapporteert de uitkomst van de plaatsingsprocedure aan Huisartsopleiding Nederland. 

 

Lees, voor het indienen van je sollicitatie, goed de voorwaarden en overige bepalingen door.

Heb jij vragen over de opleiding of het beroep?

Laat het weten, wij nemen contact met je op