Solliciteren

Overige bepalingen

Tussentijdse overplaatsing

Tussentijdse overplaatsing wordt niet toegestaan. Deze regeling gaat in vanaf cohort september 2015.

 

Reeds geplaatste kandidaten die wegens medische redenen niet kunnen starten

Kandidaten die vanwege zwangerschap of ziekte niet kunnen starten op hun opleidingsplek, behouden de toegewezen plek in een volgende ronde. Zij mogen dus op een later moment starten bij het instituut waar zij eerder geplaatst zijn. Mits dit binnen de geldigheidsduur (24 maanden) van de selectie-uitkomst gebeurt.

 

Opleiding vervolgen na beëindiging

Aios die vrijwillig met de opleiding zijn gestopt en op een later moment de opleiding bij het eigen instituut willen vervolgen kunnen de opleiding oppakken, mits zij zich binnen een jaar weer melden bij het eigen instituut en na akkoord van het hoofd.

 

Alle andere groepen dienen te allen tijde opnieuw te solliciteren en worden meegenomen in de landelijke plaatsingsprocedure (indien geschikt bevonden).

 

Herintreders

Herintreders hoeven zich niet aan te melden via het online sollicitatiesysteem en vallen buiten de plaatsingsprocedure. Herintreders melden zich in eerste instantie aan bij de RGS. Voor meer informatie over de procedure voor herintreders kunt u kijken op herintreden als huisarts.

Heb jij vragen over de opleiding of het beroep?

Laat het weten, wij nemen contact met je op