Opleiding

Herintreden als huisarts

Een herintreder is een arts die opnieuw om inschrijving in één van de registers van de RGS verzoekt, nadat de betreffende registratie eerder is doorgehaald of waarvan de arts verwacht dat deze doorgehaald zal worden omdat de arts niet aan de eisen heeft kunnen voldoen en aan ziet komen dat een aanvraag herregistratie geen zin heeft

 

Een arts die wil herintreden als huisarts meldt zich in eerste instantie aan bij de RGS, die bepaalt of de arts direct aan de voorwaarden voldoet die gelden voor herintreden of dat registratie alleen kan plaatsvinden na het volgen van een scholingsprogramma. Indien herintreding alleen kan plaats vinden na het volgen van een scholingsprogramma, zal een landelijke commissie beoordelen of een scholingsprogramma met succes voltooid kan worden.

 

Wanneer de commissie positief beslist zal het hoofd van het opleidingsinstituut dat de voorkeur heeft van de kandidaat gevraagd worden om een individueel scholingsprogramma op te stellen en een startdatum vast te stellen. Het scholingsprogramma heeft de goedkeuring van de RGS nodig. De arts dient uiterlijk binnen één jaar na toestemming van de RGS met het individuele scholingsprogramma te starten.

 

Herintreders hoeven zich niet aan te melden via het online sollicitatiesysteem en vallen buiten de plaatsingsprocedure.

 

Voor maximaal tien herintreders per jaar is een arbeidsovereenkomst met de SBOH mogelijk. Indien dit aantal bereikt is, kan een herintreder ervoor kiezen om op een wachtlijst geplaatst te worden of de opleiding zelf te bekostigen.

 

Wanneer een herintreder ervoor kiest om de opleiding zelf te bekostigen dient de herintreder er rekening mee te houden dat de geschatte kosten per voltijds opleidingsjaar € 30.000,- bedragen en dat de herintreder tijdens de opleiding zelf in zijn levensonderhoud moet voorzien en tevens zorg moet dragen voor het afsluiten van voor het volgen van de scholing noodzakelijke verzekeringen.

 

Zie ook het Reglement herintreding.

 

 

Heb jij vragen over de opleiding of het beroep?

Laat het weten, wij nemen contact met je op