Interview

Interview met Hanneke Peijs-van de Weijer

Hanneke Peijs-van de Weijer is huisarts in Bakel. Samen met 3 collega's runt ze daar de groepspraktijk. Sinds 2 jaar is zij ook opleider.

 

Waarom ben je ooit huisarts geworden?

Het leuke aan het vak van huisarts is dat je de patiënten echt leert kennen. Je kunt er altijd voor deze mensen zijn. Niet alleen bij de ‘dagelijkse’ ziektes, maar ook bij belangrijke levensgebeurtenissen als geboorte en dood. Daarnaast vind ik het leuk om met het hele gezin te maken te hebben. Bovendien werk ik in een dorp. Ik ken dus vaak ook de buren, neven en nichten. Je leert de hele sociale structuur van je patiënten kennen.

 

Sinds 2 jaar ben je opleider. Waarom wilde je gaan opleiden?

Mijn wens om te gaan opleiden komt voort uit mijn liefde voor het vak. Ik wil dat enthousiasme delen met jonge artsen en op die manier een nieuwe generatie voorbereiden op de toekomst.

 

Wat kun je vertellen over werken in een groepspraktijk? 

Het is gezellig, ik vind collega’s om mij heen belangrijk. Onze praktijk voelt ook echt als onze praktijk, met onze patiënten. Het uitgangspunt dat wij hanteren is ‘goede zorg voor iedereen, op een prettige manier’. Samen maken we er iets moois van. Het is een dynamische en prettige manier van werken. De gezamenlijke besluitvorming en het overleg met mijn collega’s verlopen over het algemeen makkelijk. Daarnaast werk ik ook graag op de huisartsenpost, waar ik meer verschillende culturen tref. Die afwisseling is leerzaam.

 

Tips voor beginnende aios?

Ik denk dat het belangrijk is voor jonge artsen om na hun basisopleiding eerst ervaring op te doen. Liefst in het ziekenhuis. Het is erg nuttig om als huisarts te weten hoe daar de omgang met patiënten is en hoe procedures verlopen. Daar kun je later, bij het uitoefenen van je vak, veel profijt van hebben.

 

Wat heeft het opleiden je gebracht als huisarts?

Ik ben nog enthousiaster geworden, me nog meer bewust van het leuke vak dat ik heb. Zodra er een aios naast zit merk je pas hoe goed je je patiënten eigenlijk kent. Bovendien kijk je weer eens kritisch naar je eigen medisch handelen. Het is dus ook leerzaam voor jezelf.

Heb jij vragen over de opleiding of het beroep?

Laat het weten, wij nemen contact met je op