Interview

Toewijzing van opleidingsplekken: hoe werkt dat nu precies?

Als een sollicitant geschikt is bevonden in de selectieprocedure gaat de sollicitant door naar de plaatsingsprocedure. Hierover zijn veel vragen. Roger Damoiseaux, hoofd huisartsopleiding UMC Utrecht en voorzitter van de landelijke Commissie Uitvoering Selectie en plaatsing, beantwoordt de meest prangende vragen over deze procedure. 

 
1. Waarom is er een plaatsingsprocedure?

Voordat de landelijke selectie ingevoerd werd in 2015 selecteerde elk opleidingsinstituut zijn eigen aios. De kans om door de selectie te komen verschilde fors per instituut. Doordat het ene instituut veel aanmelding kreeg en daardoor veel te kiezen had kon het ook een zwaardere selectie uitvoeren dan een ander instituut met minder aanmeldingen. Het lag voor de hand dat de selectie niet overal gelijk was. Daarbij werden ook niet alle plaatsen in de periferie van Nederland gevuld. Met een dreigend te kort aan huisartsen, met name in de gebieden buiten de Randstad, konden we dat ons niet permitteren. Daarom is gekozen voor een uniforme landelijke selectie met aansluitend een verplicht deelname van de geschikt bevonden kandidaten aan de plaatsingsprocedure.

 

2. Wat kun je doen om je kans te vergroten om een opleidingsplek toegewezen te krijgen?

Door zoveel mogelijk opleidingsplaatsen op te geven is de kans het grootst om een opleidingsplek toegewezen te krijgen.  Als je maar 1 voorkeur voor een opleidingslocatie opgeeft die populair is onder de aspirant aios kan het zijn dat, als je een lager lotingsnummer krijgt, alle plekken op die locatie al gevuld zijn en krijg je in de betreffende ronde geen plek toegewezen. Had je meer voorkeuren opgegeven dan zou je mogelijk nog een plek kunnen krijgen bij een locatie die weliswaar niet je eerste voorkeur had, maar waarvan je wel hebt opgegeven dat je daar de opleiding wilt volgen.

 

3. Waarom kun je tijdens de opleiding niet overgeplaatst worden?

Als we overplaatsen toestaan dan zou de mogelijkheid bestaan om minder populaire plaatsen in te vullen en bij plaatsing zou je dan na een jaar toch weer kunnen opteren voor de plek van je eerste voorkeur. In dat geval zou de plaatsingsprocedure die vooral voor de spreiding van aios ingezet is niet meer effectief zijn. 

 

4. Is het maximum van 2 keer meedoen met de plaatsingsprocedure niet veel te streng?

De reden dat er een grens gesteld is heeft te maken met het feit dat we geen stuwmeer van nog niet geplaatste aios wilden hebben die iedere keer dezelfde voorkeurslocatie opgeven. Dit is natuurlijk een kwestie van een afkappunt kiezen. Bij geschiktheid mag je 2 maal meedoen aan de plaatsingsprocedure binnen een periode van 2 jaar. Je hebt de mogelijkheid om bij een tweede procedure je kansen te vergroten door alle opties aan te geven. Overigens is het tot nu toe niet voorgekomen dat een kandidaat in de 2e ronde geen opleidingsplek aangeboden kreeg. 

 

5. Wat gebeurt er als ik geen opleidingsplek toegewezen krijg?

Als je geschikt bevonden bent en na 2 keer deelgenomen te hebben aan de plaatsingsprocedure geen opleidingsplek toegewezen krijgt dan kun je bij de huidige procedure niet meer opnieuw meedoen aan de selectie voor een opleidingsplek. Dat betekent dat je dan de opleiding tot huisarts in Nederland niet meer kunt volgen.

 

6. Waarom is er geen mogelijkheid om tijdens de opleiding te ruilen van opleidingslocatie?

Kan dat ook niet als ik zelf iemand heb gevonden die graag wil ruilen?Dit is besloten om geen handel te laten ontstaan in opleidingsplekken. Aios met veel geld zouden dan aios op een populaire plaats kunnen verleiden om van plaats te ruilen.  Per saldo zou dat dan natuurlijk niet uitmaken maar de selectiecommissie vond dit niet passen. Overplaatsen en ruilen is niet mogelijk om de plaatsingsprocedure niet te kunnen ondermijnen. Daarnaast wordt iedereen op zijn hoogst mogelijke voorkeur geplaatst. Ruilverzoeken komen daardoor bijna niet voor.

 

7. Als ik geplaatst word op een locatie die ver van mijn woonplaats ligt, moet ik dan verhuizen? 

Niemand kan je verplichten om te verhuizen maar elke dag grote afstanden afleggen is niet bevorderlijk voor je leren. Echter ook binnen een opleidingsplaats kan het soms zo zijn dat je een stageplaats toegewezen krijgt waarbij ook gereisd moet worden.

Heb jij vragen over de opleiding of het beroep?

Laat het weten, wij nemen contact met je op