Interview

Zomer (en winter) in Zeeland

Het dreigende huisartstekort hangt als een donkere wolk boven Nederland. In sommige regio's is die wolk nog net wat donkerder, bijvoorbeeld in Zeeland. Reden voor de Rotterdamse Huisartsopleiding Erasmus MC de pilot Zeeland te starten.

 

De eerstelijns zorg in Zeeland doet er al van alles aan om de zorg op peil te houden, zegt hoofd Huisartsopleiding Erasmus MC John van Ochten. Inzet van POH's, physician assistents, nurse practitioners, samenwerking op allerlei niveaus en huisartsen die langer doorwerken dan oorspronkelijk gepland. Maar het is niet genoeg, ook al omdat een groot deel van de huidige generatie huisartsen - man, 50-plus – meestal nog fulltime werkt. De nieuwe lichting - vrouw, jonger - kiest vaker voor parttime werken. Dat betekent dat voor elke huisarts die stopt, er anderhalve arts bij moet komen. Daarnaast is de vraag naar huisartsenzorg groter en gecompliceerder geworden. "Een behoorlijk groot probleem dat ons dwingt meer huisartsen op te leiden", stelt Van Ochten.

 

Pilot

Een van de mogelijke oplossingen is de pilot Zeeland van Huisartsopleiding Erasmus MC. Het werkt als volgt: je geeft bij je sollicitatie als voorkeur 'Zeeland-Huisartsopleiding Erasmus MC' aan. Als je dat doet en je wordt door de notaris vervolgens ook geplaatst in Zeeland, dan verbind je je wel voor drie jaar aan de pilot Zeeland. Het terugkomdagonderwijs is overwegend in Rotterdam. De pilot heeft onder meer tot doel de binding met Zeeland te vergroten. "Door de pilot ben je verbonden aan Zeeland, inclusief klinische, CZ- en GGZ-stages. Zo krijg je goed zicht op de sociale kaart, het medische zorg- en verwijsnetwerk, de samenwerkingsverbanden en de maatschappelijke omstandigheden. Bovendien bevordert drie jaar lang wonen en werken in Zeeland de band met de regio. Wij denken dat aios daardoor eerder geneigd zijn zich na de opleiding te vestigen in Zeeland", licht Van Ochten toe. Voor de opleiding die start in september 2020 zijn er 4 pilot-opleidingsplekken gereserveerd.

 

Toerisme en casuïstiek

Waarom Zeeland? Op die logische vraag zijn meerdere antwoorden mogelijk. Pluspunt 1: als jonge huisarts sta je aan de basis van regionale zorgvernieuwing en nieuw in te richten samenwerkingsverbanden. "Samen een praktijk oprichten kan hier makkelijk. Ook een mogelijkheid is het oprichten van een gezondheidscentrum, waar de zorg gebundeld kan worden. Dat betekent meer teamwork, meer faciliteiten en meer kans om je expertise in de zorg te delen en te vergroten. Bovendien is de samenwerking in de zorg lokaal al goed georganiseerd." De geïsoleerde ligging van huisartspraktijken in dunbevolkte gebieden kun je als nadeel zien, maar deze heeft ook een voordeel. Pluspunt 2: "De afstand tot de tweedelijnszorg is groter en daardoor heb je als huisarts meer te doen. Bijvoorbeeld door meer kleine chirurgische ingrepen te verrichten en het verlenen van acute zorg. Een mooie uitdaging voor invulling van het vak dus."

Pluspunt 3: rust, ruimte en een prachtige natuur. "Of ik zelf favoriete plekken heb? Voor mij zijn dat plaatsen als Zierikzee, Middelburg, Domburg. Echte grotestadsproblematiek vind je er niet, maar het zijn mooie, heel behoorlijke steden. En wonen is goedkoper in Zeeland."
Pluspunt 4: de lokale zorgcoöperatie doet er, samen met lokale overheden, alles aan om vestiging in Zeeland aantrekkelijk en makkelijker te maken: meedenken over wonen, kinderopvang, faciliteren van werk voor je partner. Ook is er gezondheidszorgbreed overleg met gemeentes, waarbij 'zorg op de goede plek' het uitgangspunt is. Van Ochten: "We moeten de krachten bundelen met alle stakeholders om in de samenwerking het beste naar boven te halen."

Zijn er ook minpunten? Eerlijk is eerlijk: het toerisme kán een nadeel zijn. "Het maakt de zorg seizoensgebonden. In de winter is het rustig, en 's zomers werk je je drie slagen in de rondte. Als je samenwerkt met andere zorgverleners, wordt dit wel makkelijker. Evengoed kan de seizoensgebonden zorg een nadeel zijn, vooral als je kinderen hebt", geeft Van Ochten toe. Maar ook dat is persoonlijk, en niet voor iedereen een probleem.

 

Ondernemingslust

De boodschap is helder: op naar Zeeland! Eén vraag is nog niet beantwoord: welke eisen stelt vestiging in Zeeland aan de aios? Van Ochten: "Het meeste kans op succes heb je als je ondernemingslust hebt en gemotiveerd bent de zorg mee te ontwikkelen, van solistische praktijken in dorpjes naar meer regionaal georiënteerde gezondheidscentra, waar goed wordt samengewerkt. Ook enthousiasme voor een iets andere vorm van huisartszorg is van belang. Hier ben je op je plek als je van vrijheid en ruimte houdt. In Zeeland is alles mogelijk!"

 

Dit zijn de spelregels van de pilot Zeeland.

 

interview: Eveline Bets

Heb jij vragen over de opleiding of het beroep?

Laat het weten, wij nemen contact met je op