Solliciteren

Overige bepalingen

Tussentijdse overplaatsing

Tussentijdse overplaatsing wordt niet toegestaan. Deze regeling gaat in vanaf cohort september 2015.

 

Reeds geplaatste kandidaten die wegens medische redenen niet kunnen starten

Kandidaten die vanwege zwangerschap of ziekte niet kunnen starten op hun opleidingsplek, behouden de toegewezen plek in een volgende ronde. Zij mogen dus op een later moment starten bij het instituut waar zij eerder geplaatst zijn. Mits dit binnen de geldigheidsduur (24 maanden) van de selectie-uitkomst gebeurt.

 

Opleiding vervolgen na beëindiging

Aios die vrijwillig met de opleiding zijn gestopt en op een later moment de opleiding bij het eigen instituut willen vervolgen kunnen de opleiding oppakken, mits zij zich binnen een jaar weer melden bij het eigen instituut en na akkoord van het hoofd.

 

Alle andere groepen dienen te allen tijde opnieuw te solliciteren en worden meegenomen in de landelijke plaatsingsprocedure (indien geschikt bevonden).

 

Herintreders

Herintreders dienen bij de RGS aan te geven bij welk opleidingsinstituut zij het scholingstraject willen volgen. Zij melden zich vervolgens bij het betreffende instituut. Dit gaat buiten de reguliere sollicitatieprocedure om. Herintreders hoeven zich niet aan te melden via het sollicitatiesysteem en vallen buiten de plaatsingsprocedure.

 

De herintreder dient de opleiding zelf te bekostigen. De geschatte kosten bedragen € 30.000,- euro per voltijds opleidingsjaar. Tijdens de opleiding dient de herintreder zelf in zijn levensonderhoud te voorzien. Tevens draagt hij zorg voor het afsluiten van voor het volgen van de scholing noodzakelijke verzekeringen.

Heb jij vragen over de opleiding of het beroep?

Laat het weten, wij nemen contact met je op