FAQ

Selectie

Vraag 1 - Wanneer hoor ik of ik word uitgenodigd voor de LHK-toets en het STARR-interview?

Uiterlijk vier weken na sluiting van de aanmeldingsperiode ontvang je bericht van Huisartsopleiding Nederland of je wordt uitgenodigd voor het vervolg van de selectieprocedure. Zie 'Planning'.

Vraag 2 - Wanneer vinden de STARR-interviews plaats (i.v.m. bijvoorbeeld vakantie)?

Op de website van Huisartsopleiding Nederland vind je de data van de LHK-toets en de weken waarin de STARR-interviews plaatsvinden. Sollicitanten die op basis van hun sollicitatie worden uitgenodigd voor het vervolg van de selectieprocedure, krijgen van het opleidingsinstituut waar zij zijn ingedeeld bericht over de data waarop zij worden verwacht. Zie hiervoor de 'Planning'.

Vraag 3 - Wat moet ik doen als ik ziek ben of me niet helemaal fit voel op de dag van het interview?

Neem contact op met het instituut of je het interview op een ander moment kunt inhalen.

Vraag 4 - Hoe worden de sollicitanten ingedeeld voor de LHK-toets en het STARR interview?

Sollicitanten die worden uitgenodigd voor het vervolg van de selectieprocedure, worden zoveel mogelijk op basis van voorkeur(en) ingedeeld. Aiotho’s en Poioth’s worden ingedeeld bij een ander instituut dan waar zij onderzoek gaan doen. De indeling voor de selectieprocedure staat geheel los van de plaatsingsprocedure. De LHK-toets vindt voor alle sollicitanten plaats in de Jaarbeurs in Utrecht.

Vraag 5 - Krijg ik de reiskosten vergoed voor het maken van de kennistoets en het STARR-interview?

Nee.

Vraag 6 - Hoe kan ik me voorbereiden op het STARR-interview?

Tijdens het interview word je gevraagd om (praktijk)voorbeelden te noemen die inzicht geven in hoe je in het recente verleden hebt gehandeld en daarop terugkijkt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de STARR-methode. Dit betekent dat uit de voorbeelden die je kiest duidelijk moet worden:

  • wat de situatie (S) was,
  • wat je taak (T) was,
  • hoe je gehandeld hebt (A van actie),
  • wat het resultaat was (R) en,
  • hoe je erop terug kijkt (R van reflectie).

Vraag 7 - Wie nemen het interview af?

Elk interview wordt afgenomen door twee leden van de selectiecommissie (duo's van stafleden en/of opleiders en/of aios).

Vraag 8 - Wat moet ik doen als ik dichtklap tijdens een interview?

Je meldt dit tijdens het interview; vaak helpt het benoemen al om jezelf te kunnen herpakken.

Vraag 9 - Kan ik de LHK-toets ook op een andere dag maken, als ik door omstandigheden op de geplande dag niet kan?

Nee. De LHK wordt landelijk afgenomen op hetzelfde tijdstip en onder examencondities. Mocht je verhinderd zijn, dan kun je niet deelnemen aan de betreffende selectieprocedure.

Vraag 10 - Ik ben dyslectisch. Wordt daar bij de LHK-toets rekening mee gehouden?

De tijd voor de LHK is ruim bemeten, kandidaten in bezit van een dyslexieverklaring krijgen zo nodig een half uur extra voor de toets. Kandidaten dienen dit uiterlijk twee weken voorafgaand aan de toets kenbaar te maken door een dyslexieverklaring te mailen naar support@huisartsopleiding.nl.

Vraag 11 - Hoe wordt er beslist of ik word aangenomen/afgewezen?

Kandidaten die de LHK-toets onvoldoende scoren (dat wil zeggen lager dan het gemiddelde minus 2 maal de standaarddeviatie) worden niet toegelaten tot de opleiding. Na de interviews is er een beraad met de leden van de selectiecommissie. In het beraad worden de resultaten van de interviews en LHK-toets besproken, hieruit volgt een advies aan het hoofd van de opleiding of de sollicitant geschikt wordt bevonden voor de huisartsopleiding of niet.

Vraag 12 - Ik heb een schakeljaar gevolgd gericht op de huisartsgeneeskunde. Maak ik een grotere kans om geschikt te worden bevonden voor de huisartsopleiding dan andere sollicitanten?

Geschiktheid wordt bepaald o.b.v. kennis en competenties. Het schakeljaar gericht op de huisartsgeneeskunde zou de kennis en competenties kunnen bevorderen, maar het is geen garantie om geschikt bevonden te worden.

Vraag 13 - Maak ik zonder relevante werkervaring kans om geschikt bevonden te worden voor de huisartsopleiding?

Ook zonder relevante werkervaring maak je kans om geschikt bevonden te worden voor de huisartsopleiding. De driejarige opleiding is een complete opleiding, waarin je wordt opgeleid tot huisarts na het behalen van je artsendiploma.

Vraag 14 - Wanneer krijg ik de uitslag van de selectieprocedure?

Zie de planning op deze website. Huisartsopleiding Nederland informeert alle kandidaten over de uitslag van de selectieprocedure ná uitvoering van de plaatsingsprocedure. Alle kandidaten kunnen vervolgens de scores (per deelgebied) op de LHK-toets downloaden uit het sollicitatiesysteem. Niet geschikt bevonden kandidaten kunnen tevens een toelichting op de reden van afwijzing downloaden.

Vraag 15 - Wie heeft er allemaal inzage in mijn resultaten?

De leden van de selectiecommissie, de beraadvoorzitter van een instituut en het hoofd van het opleidingsinstituut.

Vraag 16 - Wat gebeurt er met de resultaten na afloop van de selectieprocedure, komen deze in een dossier?

Zie voor meer informatie 'Verwerking persoonsgegevens'.

Vraag 17 - Kan ik later nog eens solliciteren als ik nu afgewezen word?

Het is toegestaan om aan toekomstige selectierondes deel te nemen. Geef aan wat je gedaan hebt met de feedback die je hebt opgevraagd naar aanleiding van een eerdere afwijzing na het interview.

Vraag 18 - Ik ben al een aantal keer afgewezen naar aanleiding van mijn sollicitatie; hoe vaak mag ik solliciteren? Is daar een limiet aan gesteld?

Hieraan is geen limiet gesteld.

Vraag 19 - Worden er meer kandidaten geschikt bevonden dan dat er opleidingsplekken beschikbaar zijn?

Dit is afhankelijk van de kandidaten die solliciteren en het aantal dat solliciteert. De afgelopen jaren is echter gebleken dat er jaarlijks meer geschikte kandidaten zijn dan beschikbare opleidingsplekken.

Heb jij vragen over de opleiding of het beroep?

Laat het weten, wij nemen contact met je op