FAQ

Plaatsing

Vraag 1 - Wanneer kan ik meedoen aan de plaatsing?

Als je de sollicitatieprocedure met succes hebt doorlopen en dus geschikt bent bevonden voor de huisartsopleiding, ga je automatisch mee in de plaatsingsprocedure.

Vraag 2 - Hoe geef ik mijn voorkeuren voor opleidingsinstituten op?

Wanneer je solliciteert voor de huisartsopleiding vul je jouw voorkeuren in op het online aanmeldingsformulier.

Vraag 3 - Waar bevinden zich de opleidingspraktijken per opleidingsinstituut?

Bekijk de vestigingskaart (d.d. oktober 2014) voor een globaal overzicht van de opleidingspraktijken per instituut. Zie tevens vraag 4 hieronder. Aan de kaart kunnen geen rechten worden ontleend.

Vraag 4 - Kan ik ook voor de opleidingspraktijk een plaats of regio opgeven?

Nee. Het instituut bepaalt binnen haar regio bij welke opleidingspraktijk je terecht komt.

Vraag 5 - Welke opleidingsinstituten hebben lokaal dependances en kan ik deze ook op mijn voorkeurslijst invullen?

Zie onderaan de pagina 'aanmeldingsperioden en startdata' voor een overzicht van de dependances en bijbehorende startdata. Afhankelijk van de aanmeldingsperiode en startdata, kun je ook dependances op je voorkeurslijst invullen.

Vraag 6 - Hoe groot is de kans dat ik een opleidingsplek krijg toegewezen bij het instituut van mijn eerste voorkeur?

Geschikte kandidaten die mee doen aan een plaatsingsronde, hebben evenveel kans om geplaatst te worden op zijn of haar opleidingsinstituut van eerste voorkeur.

Vraag 7 - Hoe kan ik mijn kansen om geplaatst te worden vergroten?

Door meerdere opleidingsinstituten op je voorkeurslijst in te vullen, vergroot je de kans om te kunnen starten met de huisartsopleiding. Het biedt geen garantie op een opleidingsplek.

Vraag 8 - Kan ik geplaatst worden bij een instituut dat niet op mijn voorkeurslijst staat?

Nee. Je kunt alleen geplaatst worden bij de opleidingsinstituten die je zelf hebt opgegeven.

Vraag 9 - Mag ik een toegewezen opleidingsplaats weigeren?

Nee. Weiger je de toegewezen opleidingsplaats, dan word je permanent uitgesloten van deelname aan de plaatsingsprocedure. Zie 'Voorwaarden'.

Vraag 10 - Kan ik mij terugtrekken uit de procedure als ik al geplaatst ben?

Als je een opleidingsplaats toegewezen hebt gekregen en je trekt je terug als kandidaat, dan wordt dit beschouwd als een ‘weigering’. Dit betekent dat je wordt uitgesloten van deelname aan toekomstige plaatsingsprocedures.

Vraag 11 - Ik ben de eerste ronde niet geplaatst, wanneer kan ik opnieuw voorkeuren aangeven?

De volgende sollicitatieronde ontvang je van Huisartsopleiding Nederland automatisch per e-mail een oproep om opnieuw online je voorkeuren in te vullen. Je kunt ervoor kiezen een ronde over te slaan (Zie ook: 'Voorwaarden').

Vraag 12 - Ik heb een opleidingsplaats toegewezen gekregen, maar ik kan niet starten in verband met ziekte. Kan ik een half jaar later starten?

Ja, dat kan. Indien je wegens ziekte of bijvoorbeeld zwangerschap niet kunt starten met de opleiding, behoud je de toegewezen opleidingsplaats gedurende de geldigheidsduur van de selectie uitslag (zie 'Voorwaarden').

Vraag 13 - Is er een verschil tussen geschikt bevonden en aangenomen?

Ja, Geschikt bevonden betekent dat je de selectie voor de huisartsopleiding met goed resultaat hebt afgerond. Je bent pas aangenomen wanneer je een opleidingsplek krijgt toegewezen, deze accepteert en de werkgever (SBOH) een arbeidsovereenkomst met je sluit.

Vraag 14 - Ik ben geschikt maar niet geplaatst, mag ik dan nog 1 keer meedoen met een plaatsingsronde?

Het klopt dat geschikt bevonden kandidaten, indien zij de eerste keer niet-geplaatst zijn, binnen de geldigheidsduur van de selectie-uitkomst nog één keer mee kunnen doen aan de plaatsingsprocedure. In totaal mag er dus 2 keer meegedaan worden aan een plaatsingsronde.

Vraag 15 - Stel ik heb alle voorkeuren opgegeven en ik word voor de tweede keer niet geplaatst, krijg ik dan alsnog een opleidingsplaats toegewezen?

 

Nee. Je kunt maximaal twee keer meedoen aan een plaatsingsronde. Indien je twee keer niet geplaatst bent, kom je niet meer in aanmerking komen voor een opleidingsplek bij de huisartsopleiding.

Vraag 16 - Als ik twee keer niet geplaatst ben, kan ik dan opnieuw solliciteren?

Nee, je sollicitatie zal in dat geval niet in behandeling worden genomen. Wanneer je geschikt bent bevonden voor de huisartsopleiding en tot twee keer toe geen opleidingsplaats toegewezen krijgt, kun je niet meer deelnemen aan toekomstige plaatsingsrondes.

Vraag 17 - Als ik twee keer niet geplaatst ben, kan ik daarna wel als aiotho de opleiding volgen?

Nee. U heeft, binnen de geldigheidsduur van uw selectie-uitkomst, maximaal twee keer de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een opleidingsplaats.

Vraag 18 - Als ik voor de tweede keer mee doe in de plaatsingsronde heb ik dan meer kans op een plek dan de kandidaten die door de selectie zijn gekomen?

Nee. De plaatsingsprocedure zorgt ervoor dat iedere geschikte kandidaat evenveel kans heeft om bovenaan de plaatsingslijst te komen en geplaatst te worden.

Vraag 19 - Ik ben wel geschikt maar niet geplaatst. Als ik in de volgende plaatsingsronde alle voorkeuren opgeef, ben ik dan gegarandeerd van een opleidingsplek?

Nee je kunt wel je kans op een opleidingsplek vergroten door zoveel mogelijk voorkeuren op te geven. Het biedt geen garantie dat je ook geplaatst gaat worden.

Vraag 20 - Tot welke datum kan ik mijn voorkeuren voor de instituten/dependances invullen?

Als je voor het eerst solliciteert kun je jouw voorkeuren in de sollicitatiemodule invullen, zodra je jouw sollicitatie instuurt kun je de voorkeuren alleen nog wijzigen door een verzoek hiervoor in te dienen tot de datum die in de planning vermeld staat. U kunt hiervoor mailen naar support@huisartsopleiding.nl. Als je in de vorige ronde geschikt bent bevonden en destijds niet geplaatst bent, krijg je de volgende ronde van ons automatisch een mail met de vraag om je voorkeuren opnieuw aan te geven. Je kunt de mail insturen tot de sluitingsdatum van de sollicitatieprocedure die van toepassing is. Dit staat ook in de mail.

Vraag 21 - Ik heb een opleidingsplek toegewezen gekregen. Het is wel een van mijn voorkeuren maar niet mijn eerste voorkeur. Kan ik nog ruilen?

Nee. Ruilen is niet mogelijk.

Vraag 22 - Ik heb een opleidingsplek toegewezen gekregen. Is het mogelijk gedurende de opleiding overgeplaatst te worden naar een ander instituut?

Nee. Overplaatsing is niet mogelijk. Alleen als je gedurende de opleiding als aiotho wordt aangesteld, geldt dat je wordt overgeplaatst naar het opleidingsinstituut waar je onderzoek gaat doen.

Vraag 23 - Ik ben geschikt maar niet geplaatst. Is het mogelijk om alsnog geplaatst te worden als er nog iemand uitvalt?

Dit is mogelijk. De lijst met niet-geplaatste kandidaten wordt aangesproken wanneer een opleidingsplaats vrij komt na sluiting van de plaatsingsprocedure en vóór de eerstvolgende startdatum van de opleiding. Als er een plek vrij komt, wordt gekeken naar de kandidaat die bovenaan de lijst staat. Die lijst loopt van kandidaten met de meeste voorkeuren naar kandidaten met de minste voorkeuren. (lees hierover meer op onze website; onderstap 4). Als deze kandidaat de opleidingsplaats op zijn voorkeurslijst heeft staan, dan krijgt deze kandidaat de plek aangeboden. Zo niet, of als de betreffende kandidaat niet in de gelegenheid is te starten per de eerstvolgendedatum, dan wordt gekeken naar de tweede kandidaat op de lijst, etc.

Vraag 24 - Hoe groot is de kans dat ik een opleidingsplek krijg toegewezen in de plaatsingsronde als ik door de selectie ben gekomen (geschikt ben bevonden)?

Het is niet mogelijk uitspraken te doen over de kans om een volgende ronde geplaatst te worden, dat is geheel afhankelijk van het aantal kandidaten dat meedoet aan de plaatsingsprocedure, het aantal beschikbare opleidingsplaatsen, de voorkeuren van de geschikte kandidaten en de volgorde van deze kandidaten op de plaatsingslijst. Je kunt jouw kans op een plek wel vergroten door zoveel mogelijk voorkeuren op te geven.

Vraag 25 - Wordt het aantal geschikt bevonden sollicitanten aangepast op het aantal beschikbare plekken?

Nee. Voor de selectie wordt een objectieve en gestandaardiseerde methode gehanteerd. Er bestaat geen relatie tussen het aantal geschikte kandidaten en het aantal opleidingsplaatsen. De selectie- en plaatsingsprocedure zijn twee aparte opeenvolgende procedures.

Vraag 26 - Is het mogelijk om als partners gekoppeld mee te doen aan de plaatsingsprocedure?

Nee dit is niet mogelijk. Opleidingsplaatsen worden per persoon toegewezen.

Heb jij vragen over de opleiding of het beroep?

Laat het weten, wij nemen contact met je op