Opleiding

Herintreden

Een herintreder is een arts die opnieuw om inschrijving in één van de registers van de RGS verzoekt, nadat de betreffende registratie eerder is doorgehaald. 

 

Herintreders kunnen in aanmerking komen voor een nieuwe inschrijving nadat zij aan de scholingseisen hebben voldaan. De kandidaat meldt zich in eerste instantie aan bij de RGS, die bepaalt of de arts in aanmerking komt voor een individueel scholingsprogramma. Hierna volgt een gesprek met het hoofd van een van de afdelingen Huisartsopleiding. De arts dient uiterlijk binnen één jaar na toestemming van de RGS met het individuele scholingsprogramma te starten.

 

Herintreders hoeven zich niet aan te melden via het sollicitatiesysteem en vallen buiten de plaatsingsprocedure.

 

De herintreder dient de opleiding zelf te bekostigen. De geschatte kosten bedragen € 30.000,- euro per voltijds opleidingsjaar. Tijdens de opleiding dient de herintreder zelf in zijn levensonderhoud te voorzien. Tevens draagt hij zorg voor het afsluiten van voor het volgen van de scholing noodzakelijke verzekeringen.

Heb jij vragen over de opleiding of het beroep?

Laat het weten, wij nemen contact met je op