Filter op:   | Toon alles
Solliciteren

Overzicht competenties

Onderstaand een globale schets van de taakgebieden en bijbehorende competenties die tijdens het STARR interview uitgevraagd kunnen worden.

 

Taakgebied Vakinhoudelijk handelen

Competentie: interpreteert de klacht binnen de context
Competentie: herkent alarmsymptomen en -signalen en handelt acuut, is bekend met evidence-based richtlijnen en onderschrijft het belang

 

Taakgebied Arts- patiënt communicatie
Competentie: bouwt effectieve behandelrelaties met patiënten op
Competentie: past communicatietechnieken en -middelen doelgericht toe

 

Taakgebied Samenwerken
Competentie: past samenwerkingsvaardigheden doelgericht toe

 

Taakgebied Organiseren
Competentie: kan omgaan met druk

 

Taakgebied Professionaliteit
Competentie: houdt persoonlijke en professionele rollen in evenwicht
Competentie: werkt systematisch en doelbewust aan verbetering van zijn beroepsmatig functioneren
Competentie: gaat binnen het kader van de beroepsethiek bewust om met voorkomende verschillen in normen en waarden

 

 

Versie: mei 2015

en-jij-nieuw.png
Heb je vragen over de opleiding of het beroep? Laat het weten, wij nemen contact met je op.  lees meer >